CONTACT | SITEMAP | COLOFON 

WAT IS ORTHODONTIE?  1. Eerste afspraak c.q. consult
    (bespreken wensen en beperkt onderzoek)

  2. Uitgebreid onderzoek en opstellen behandelplan
    (verzamelen gegevens voor het behandelplan)

  3. Bespreken behandelplan

Wanneer deze stappen zijn doorlopen kan worden gestart met de behandeling. De meeste beugels worden eens in de vier tot tien weken gecontroleerd. Daarna krijgt u vaak nog een beugel om het resultaat van de behandeling zo goed mogelijk vast te houden. Zo heeft u heel lang plezier van een gezond en schitterend gebit en een stralende lach!

Als de stand van de kaken (bijvoorbeeld een grote overbeet) of de stand van de tanden (ruimtegebrek of juist grote spleten) niet goed is, kan een orthodontische behandeling nodig zijn. De tandarts kan dan een verwijzing naar de specialist (orthodontist) geven. Maar ook zonder verwijzing is iedereen welkom bij de orthodontist voor een advies. Bedenk daarbij: door de extra opleiding is de orthodontist bij uitstek de specialist die een advies kan geven over eenvoudige en ingewikkelde problemen.

De orthodontist kan dan tijdens een consult informatie geven over voor- en nadelen van een beugelbehandeling. En hij kan de vele mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, uitleggen. Het kan ook zijn dat de orthodontist voor de behandeling overlegt met andere specialisten zoals een logopedist, een kaakchirurg of een parodontoloog.

VOOR EEN BEUGEL NAAR DE SPECIALIST

De geneeskunde kent diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld een kinderarts, cardioloog of internist. Ook de tandheelkunde kent specialisten, zoals de orthodontist. Orthodontisten houden zich uitsluitend bezig met de behandeling van problemen met de stand van kaken en tanden.

Orthodontisten zijn tandartsen die na de reguliere tandartsenopleiding een vierjarige specialistenopleiding aan de universiteit hebben gevolgd. Orthodontisten moeten verder een actief, verplicht kwaliteitsprogramma volgen. Daardoor heeft de orthodontist een belangrijke meerwaarde. Hij is als geen ander in staat om de vele afwijkingen in kaken, standen van kaken en onregelmatigheden in gebitten op een goede manier te onderzoeken.Een orthodontist werkt altijd in teamverband met andere specialisten zoals bijvoorbeeld de kaakchirurg. Dit is nodig wanneer naast de beugelbehandeling ook een kaakcorrectie op volwassen leeftijd nodig is. Ook in specialistenteams die kinderen behandelen met een schisis, wat in de volksmond ook wel een hazenlip wordt genoemd, zit altijd een orthodontist. Als u een orthodontist kiest die lid is van de Vereniging van Orthodontisten dan weet u zeker dat u wordt behandeld door een specialist!

De retentiefase is de stabilisatiefase waarin het resultaat van de beugelbehandeling wordt vastgehouden. De mooie rechte tanden en goed passende kaken moeten natuurlijk goed op hun plaats blijven!

Kort na de verplaatsing van tanden en kiezen en/of de correctie van de kaakstand is de kans erg groot dat zij terug willen groeien naar de oude stand. De orthodontist weet dat en zal daarom een retentiebeugel (laten) maken. Een retentiebeugel kan de nieuwe tand- en kaakstand vasthouden zodat deze in de nieuwe stand vastgroeien.

RISICO'S EN COMPLICATIES